Google

Don't forget to replace me later.

GOOGLE gebruikt wereldwijd meer dan 150 SAM-sleutelkasten op haar locaties voor het beheren van vitale sleutels.